Meeting Register Page

Meeting banner
Новости в учебната програма по Компютърно моделиране и информационни технологии в 5. и 6. клас
Полезни методически насоки, свързани с преподаването по новия предмет Компютърно моделиране и информационни технологии в 5. и 6. клас.

Новите учебници по КМИТ за 5. и 6. клас марка „Анубис“:
- Съдържат подробни обяснения на новите знания, стъпки за решаване на задачите и множество готови решения, които позволяват самостоятелна работа на учениците.
- Бърза и лесна ориентация благодарение на добрата структура на урочните единици.
- Специален фокус върху въпроси и задачи за групова работа и дискусии – атрактивни теми от реалния живот повишават мотивацията за учене и демонстрират приложимостта на дигиталните умения.
- Включените по-предизвикателни задачи мотивират ученици, ориентирани към по-задълбочено изучаване на компютърно моделиране и впоследствие програмиране.

May 17, 2022 06:00 PM in Sofia

Meeting logo