Meeting Register Page

Meeting banner
Представяне на образователен софтуер за детски градини
За образователния софтуер ИТИ-ДГ:
система от педагогически ситуации, одобрени от МОН
• Електронните издания на познавателните книжки ИТИ-ДГ включват всички образователни направления.
• Включени са интерактивни задачи, нагледни материали, анимации и аудио файлове с музикални и литературни произведения.
• Изградени са както за фронтална работа на учителя, така и за индивидуална или екипна работа на децата.
• Позволяват изпълнение на интерактивни постановки: рисуване, ограждане, свързване, местене, оцветяване от децата и моделиране и надграждане на образователното съдържание от учителя.
• Всяка интерактивна ситуация обезпечава работата на педагога за една или няколко педагогически ситуации от тематичното разпределение.
• За улеснение на учителя са включени подробни методически указания и насоки за работа в богата на технологии среда.

Jan 17, 2022 01:30 PM in Sofia

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .