Meeting Register Page

Meeting banner
Предизвикателства при преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език в 6. клас
Лектори: Красимир Харизанов, Валентина Иванова

Полезни методически насоки, свързани с преподаването по новия предмет Компютърно моделиране и информационни технологии в 5. и 6. клас.

Съдържанието на новите учебници по КМИТ за 5. и 6. клас марка "Булвест 2000" е ориентирано към активно учене и дейностен подход чрез реализиране на творчески активности. Те:
- имат приветлив и атрактивен дизайн с илюстровани герои, които помагат на учениците лесно и интересно да усвояват новите знания и ги въвеждат в различни рубрики и задачи;
- следват линия, насочена към проектно-ориентиран и изследователски подход на учене;
- залагат на примерите и задачите, подбрани така, че да отговарят на всеки от очакваните резулати, заложени в учебната програма;
- имат обогатено учебно съдържание с множество казуси от практиката с възможност за реално приложение.

May 19, 2022 06:00 PM in Sofia

Meeting logo
Loading
* Required information